پنجمین جلسه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه 17 اردیبهشت 97، پنجمین جلسه کرسی های نظریه پردازی دانشگاه، با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین حمزه؛ رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر نظام آبادی پور؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و جمعی از اعضاء هیأت علمی دراتاق رئیس دانشگاه برگزار شد.