ششمین جلسه کرسی های نظریه پردازی نقدو مناظره برگزار شد

 

ششمین جلسه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، روز یکشنبه 22 مهرماه 97، با حضور اعضاء کمیته دستگاهی دانشگاه، متشکل از دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین حمزه؛ رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر نظام آبادی پور؛ دبیر کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر صرفی؛ سرپرست پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، دکتر شریف پور؛ رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر جلائی؛ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد و حجت الاسلام والمسلمین حیدری؛ رئیس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه، در اتاق رئیس دانشگاه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه گفت: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در خصوص ضرورت راه اندازی کرسی‌های مناظره، نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و همچنین با استناد به ماده 2 نظام‌نامه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی، «آیین نامه کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»  کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره سال جاری دانشگاه با موضوعات:(صلاحدید قضایی و راهکار نظام حقوقی ایران- جایگاه و ارزش دروس معارف اسلامی- مبانی و کارکردهای عزت نفس درآموزه‌های دینی-بازدارندگی نرم- بررسی ریشه‌های توسعه نیافتگی فردی در جهان) برگزار و برنامه زمان بندی آن از طریق دبیر کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، اعلام خواهد شد.