با حضور رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان یازدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان

به ریاست دکتر محمد علی طاهر یازدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، روز دوشنبه 14 بهمن ماه 98، در دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در یازدهمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار شده در نیمسال دوم سال1398موضوعات(بررسی تطبیقی پاسخ‌های عقلی علامه طباطبایی و فخر رازی به شبهات انکار معاد- حقوق زن و شوهر در مدیریت خانواده از نگاه برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنت- بازتاب مبانی فقهی در ادبیات پایداری امام خمینی(ره)- مفهوم شناسی و مصداق یابی واژه اهل بیت در آیه تطهیر از نظر اهل تسنن و تشیع-تحلیل پارادایمی جرم شناسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت اسیر جنگی) امتیازدهی شد.

 

سپس عناوین کرسی‌های ترویجی قاعده وجوب حفظ نظام وحرمت اخلال به آن و نهضت امام خمینی (ره)- تداوم ایدئولوژی گرایی ناتو با نظریه برخورد تمدن‌ها- اخلاق انتخابات در جمهوری اسلامی ایران- نوسازی در عصر رضاشاه، توهم یا واقعیت- نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون شفاعت- آرمان عدالت زمینه‌ساز حکومت مهدوی با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب- تحلیل سیاست‌گذاری عمومی(بایسته‌های کاربست رویکردهای میان‌رشته‌ای و یکپارچه)-از خود بیگانگی انسان از دیدگاه آیات و روایات- نقد و بررسی نظریه تاریخ‌مندی شریعت: بررسی موردی حجاب- آسیب‌شناسی در فارسی عمومی- مصرف اطلاعات یا تبدیل آن به دانش، بودن و یا نبودن بازار پول- ارائه روش‌های علمی برای تضعیف نقش دلار در اقتصاد ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.