درباره مرکز


کارمندان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی تلفن پست الکترونیکی
زینب روانگرد کارشناس مرکز کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 31323250 eng.ravangard@gmail.com